Välkommen till släkten Boëthius hemsida!

Släkten Boëthius räknar sina anor till 1540-talet. Vår stamfader, kyrkoherde Anders i Sidensjö, omnämndes 1542 i en skattelängd. Glimtar ur släktens historia finns på hemsidan.

Släktföreningen bildades 1942. Dess ändamål ska enligt stadgarna vara ”att vidmakthålla och utveckla samhörighetskänslan inom släkten samt att tillvarata och bevara släktens traditioner”.

Hur ser vi på dessa ändamål i dag, 75 år efter bildandet av föreningen?

Att dokumentera och bära släktens historia har inte blivit mindre viktigt och angeläget i en allt rörligare värld. I denna tillvaro, med så många möjligheter att fylla dygnets flesta timmar med aktiviteter och kommunikation, ser styrelsen en utmaning och inbjuder medlemmar och ännu-inte-medlemmar till en diskussion om vad som kan locka fler släktingar till ett (mer aktivt) medlemskap.

I den uppdatering av släktregistret som nu pågår är det styrelsens strävan att aktivera medlemmar i alla släktens grenar. En självklarhet borde också vara att dessa är representerade i föreningens styrelse.

Välkommen i släktnätet! Vi väntar på dina synpunkter.

Göran Boëthius
Ordförande

Stenavägen 204, 439 52 ÅSA
Mobiltel: 070-642 51 17, e-post: boethius@tobaksfakta.se

September 2018